Videodrome – David Cronenberg, VS, 1983, 87 min

Sunday 24-11 14:30 FILM (CONCORDIA’s choice) +TALK

[EN] Intelligent science horror movie about the video image as a tumor of society, with clever effects. The director of a TV station is intrigued by the broadcasts of sex and violence from cable pirate Videodrome.
A mysterious video signal exerts an ominous influence on body and mind. He receives astonishing hallucinations and develops an organ in his stomach in which video cassettes can be placed.

[NL] Intelligente science-horror over het videobeeld als tumor van de samenleving, met knappe effecten. De directeur van een tv-station raakt geïntrigeerd door de uitzendingen met seks en geweld van kabelpiraat Videodrome. Een geheimzinnig videosignaal oefent een onheilspellende invloed uit op lichaam en geest. Hij krijgt verbijsterende hallucinaties en ontwikkelt een orgaan in zijn buik waarin videocassettes geplaatst kunnen worden.

The film will be followed by a talk and discussion with Micheal Nagenborg (UT professor)